Organizacijų supervizija

Pauzės - dovana sau.

Indikacijos organizacijos supervizijai:

  • Didelė emocinė įtampa kolektyve

  • Nepasiekiami organizacijos tikslai, neįgyvendinami pokyčiai

  • Neaiškios atsakomybių ribos

  • Neaiškus organizacijos identitetas, organizacinė kultūra

  • Netenkinanti darbų atlikimo kokybė

  • Didelė darbuotojų, ypač naujokų, kaita

  • Ir kita

Sprendimas pritaikytas jūsų organizacijai su pagarba organizacijos kultūrai, istorijai.Pradedame organizacijos diagnostika, kurios metu išryškėjusios tendencijos parodo organizacijos resursus, padedančius siekti tikslų, bei tobulintinas sritis.